Subsidie aanvragen

Subsidievertrekking voor disputen, commissies en korrels van SSR-Leiden

Home » Subsidie aanvragen

Naast het onderhouden van de band tussen oud leden en SSR-Leiden, is het ondersteunen van activiteiten op SSR ook een van de doelstellingen van de SOLS. Daarom vertrekt de SOLS subsidies aan disputen, commissies en korrels voor activiteiten op en voor SSR-Leiden. De voorwaarden van de subsidies zijn:

  • Een subsidie moet met, voor en door leden van SSR-Leiden georganiseerd worden.
  • De bijdrage van de SOLS nooit meer bedraagt dan de helft van de totale begroting.
  • In geval van verenigingscommissies en aan SSR gerelateerde stichtingen, draagt de SOLS nooit méér bij dan SSR-Leiden.
  • Voor activiteiten welke een individueel karakter hebben, wordt in principe geen subsidie verleend, tenzij het een uitzonderlijke individuele prestatie betreft met een positieve uitstraling op de vereniging.

De volledige subsidiecriteria zijn hier te downloaden. De subsidies voor de sols worden ingediend bij de Assessor Reünisten van het bestuur van SSR-Leiden. Als de aangevraagde subsidie lager is dan 500 euro, dan wordt de subsidie beoordeeld door de subsidiesub. Deze komt elke 3 weken bij elkaar. Is de aangevraagde subsidie hoger dan 500 euro, wordt deze beoordeeld door de SOLS. Deze komt elke 6 weken bij elkaar. Heb je vragen? Mail dan de Assessor Reünisten