Lustrumreünie

De reünie ter ere van het 23e lustrum van SSR zal dit voorjaar plaatsvinden, op zaterdag 16 april. De Stichting Oud Leden van SSR-Leiden organiseert in samenwerking met de Lustrumcommissie een dag- en avondvullend programma op uw oude vereniging en in uw oude studentenstad Leiden. Wij hopen u te mogen verwelkomen op uw oude vertrouwde sociëteit.

Ontvangst zal plaatsvinden vanaf 12.30u op SSR met een kopje koffie of een kopje thee. Rond 13.00u zal de dag officieel worden geopend met een welkomstwoord, waarna er een uitgebreide lunch voor u klaar staat. In de middag zal er keuze zijn tussen een aantal activiteiten welke op SSR of in de directe omgeving zullen plaatsvinden. Er zal tijdens deze activiteiten voldoende ruimte zijn om bij te kletsen en herinneringen op te halen aan uw studententijd. Na deze activiteiten wordt u per boot naar de externe dinerlocatie gebracht, uiteraard met een klein ommetje. Inloop voor degenen die hier willen inhaken op het dagprogramma, is mogelijk vanaf 17.30u.

Tijdens het diner zal er de gelegenheid zijn het woord te nemen. Na het diner wordt u teruggevaren naar S.C.R.E.D. en zullen in de Van Wijkzaal de jaarliederen worden gezongen. De Zolderbar is open voor een koud biertje in een rustigere omgeving. Na afloop van de jaarliederen zal er een ouderwetse dixo plaatsvinden, met hitjes uit de jaren ’70, ’80 en ’90.

Schrijf zaterdag 16 april in uw agenda! U kunt zich aanmelden op www.ssr-leiden.nl/solsreunie. Hier wordt het programma te zijner tijd verder uitgelicht én kunt u zien wie zich al hebben aangemeld voor de reünie en voor welke dagdelen.

Share:

No comments

Leave comment