Geschiedenis van SSR

Home » Geschiedenis van SSR

Van 1886 tot 1940

1886
1889
1899
1901
1905
1905
1911
1912
1914
1916
1919
1923
1924
1930
1931
1932
1936
1886
9 februari 1886: oprichting van Unie Hendrik de Cock (vanaf 1905 S.S.R.) op het Noordeinde 29 te Leiden. Vereniging voor christelijk gereformeerde studenten aan openbare universiteiten.
1889
20 oktober 1889: oprichting Amsterdamse afdeling
1899
1899 of 1900 ter ziele gaan van de Leidse afdeling.
1901
29 oktober of 26 november 1901: heroprichting van de Leidse afdeling onder de zinspreuk “S.C.R.E.D.” op de Garenmarkt 28 te Leiden
1905
8 februari 1905: de naam van de vereniging Hendrick de Cock wordt gewijzigd in Societas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.) De zinspreuk “Libertas ex Veritate” blijft gehandhaafd.
1905
24 november 1905 – 20 januari 1908: eerste dispuut van S.C.R.E.D.: S.T.R.E.N.U.E.
1911
9 februari 1911: Unie S.S.R. viert vijfde lustrum en geeft eerste gedenkboek uit.
Najaar 1911: instelling van de ontgroening. 21 novieten melden zich aan. De 18 ouderejaars stellen daarop een formele groentijd in.
1912
16 januari 1912: de vierde Delftse novieten nemen afscheid van de Leidse afdeling en richten onder leiding van Leidse lid Itjeshorst de Delftse afdeling op.
23 mei 1912: oprichting T.E.R.A., dispuut van Neptunus en de zee.
24 mei 1912: oprichting M.O.C.C.A., dispuut van de kameel en de woestijn.
25 oktober 1912: oprichting A.E.N.E.A.S., dispuut van de Trojaanse held.
In 1912 bestaat de Unie S.S.R. uit vijf afdelingen: Leiden, Amsterdam, Delft, Utrecht, Groningen. Unie besluit voortaan een almanak uit te geven.
1914
20 oktober 1914: wegens de mobilisatie van studenten tijdens de Eerste Wereldoorlog worden de drie disputen geschorst om het voortbestaan van S.C.R.E.D. niet in gevaar te brengen.
1916
5 december 1916: het groeiend aantal leden en terugkeer van gedemobiliseerde S.C.R.E.D.-leden worden de disputen weer nieuw leven ingeblazen.
1919
In 1919 wordt amica Huisken het eerste vrouwelijke lid van S.C.R.E.D.
1923
30 oktober 1923: T.A.E.N.I.A., het vierde dispuut. Dispuut van Moederdier, Amica Mater en Beest, ziet het Licht.
1924
8 december 1924: P.E.I.C., het eerste damesdispuut wordt opgericht. Kip of ei (wat was er eerst?) liggen aan de grondslag van dit dispuut.
1930
In 1930 wordt het S.C.R.E.D.-huis-fonds opgericht om een sociëteit te kunnen kopen.
1931
19 oktober 1931: Het zesde dispuut van de afdeling wordt opgericht: L.U.C.I.F.E.R.
1932
Senaat van de Leidse Universiteit erkent in 1932 S.C.R.E.D. als officiële Leidse vereniging.
1936
Op 17 februari 1936 is de eerste sociëteit een feit: Rembrandtstraat 23.

 

 

Vanaf 1940

1940
1945
1946
1949
1954
1957
1959
1964
1969
1970
1974
1979
1982
1984
1940
De sluiting door de Duitse bezetter van de Leidse Universiteit na 26 november 1940 leidt tot uiteindelijk ook tot de sluiting van de sociëteit.
Het Leids studentenleven komt in de loop van de oorlog tot stilstand. De oorlog kost negen leden van S.C.R.E.D. het leven.
De Tweede Wereldoorlog leidt tot de gedachte in de academische wereld dat de verzuilde verenigingen (o.a. S.C.R.E.D., Augustinus) achterhaald zijn. Er moet één grote gezelligheidsvereniging komen: het corps (L.S.V. of V.V.S.L.)
1945
Op 27 juli 1945 vergadert S.C.R.E.D. voor het eerst sinds de bevrijding. Er wordt besloten om op te gaan in de Civitas Academica. S.C.R.E.D. blijft bestaan als vereniging maar organiseert alleen vormende (voornamelijk christelijke) activiteiten. De amicitia moeten de leden zoeken bij het corps.
1946
Ondanks de Civitas wordt op de eerste lentedag van 1946 toch het tweede damesdispuut opgericht: ‘ear.
Op het corps wordt in 1946 ook een mannendispuut opgericht: ‘A.P.I.S., de stoere Egyptische stieregod.
1949
Vanaf 1949 is de onvrede binnen S.C.R.E.D. en ook verder binnen S.S.R. zo groot over de Civitas dat op zoek wordt gegaan naar een nieuwe sociëteit.
1954
In het najaar van 1954 betrekt S.C.R.E.D. de zolder van Hogewoerd 108. Boven de pastadrogerij op de eerste en de dansschool van Van Wijk op de begane grond.
1957
Vanwege de, in de jaren vijftig af en toe oplaaiende, danskwestie, de vraag of er op de sociëteit mag worden gedanst of niet, splitsen enkele vrijgemaakten zich af en richten in 1957 Gomarus op.
1959
In 1959 koopt S.C.R.E.D. de panden 106 en 108 voor ƒ26.500,- aan. De sociëteit breidt langzaam naar beneden uit.
1964
24 januari 1964 besluit het bestuur de grondslag te wijzigen van gereformeerd naar algemeen christelijk. De ledenvergadering bekrachtigt het voorstel hetzelfde jaar.
In 1964 wordt het eerste dispuut opgericht dat niet door ouderejaars is opgezet voor nieuwe novieten: het heet Brasknulf en vereert het Germaanse godendom.
Vanaf eind jaren zestig raken steeds meer disputen gemengd: T.E.R.A., M.O.C.C.A., en L.U.C.I.F.E.R. worden opengesteld voor vrouwen. A.E.N.E.A.S. gaat samen met het, in 1965 opgerichte, damesdispuut T.I.B.O.L.E. maar dat huwelijk duurt niet lang. Het gemengde dispuut sterft na vier jaren een stille dood.
1969
De Unie van S.S.R. wordt in 1969 opgeheven nadat de verschillende afdelingen geen gezamelijke koers meer zien voor S.S.R.
1970
Het novitiaat van 1970 is het eerste dat niet meer het kenmerk heeft van een ontgroening. In de jaren erna krijgt de kennismakingstijd een steeds informeler karakter zonder veel verplichtingen. De NC wijzigt in de jaren zeventig zelfs zijn naam naar KK (kennismakingstijdkommissie) om het verschil te benadrukken.
1974
Na een grondige verbouwing worden de Mensa, Kelderbar en Van Wijkzaal definitief in gebruik genomen.
1979
De discussie over het al dan niet openstellen van de vereniging voor niet-studerende jongeren (de open-jongerenvereniging) wordt in 1979 na een bloedige strijd beslecht in het voordeel van de fractie die S.C.R.E.D. wil behouden als studentenvereniging. Meer dan de helft van de leden stemt tot twee keer voor de jongerenvereniging maar een tweederde meerderheid ontbreekt. Na de laatste stemming verliest de vereniging meer dan de helft van haar leden.
In 1979 wordt de werkweek voor novieten ingesteld om de onderhoudskosten van het pand te kunnen dragen.
De grondslag van S.C.R.E.D. wordt in 1979/1980 opnieuw gewijzigd. Het wordt een algemene vereniging: het christelijk karakter verdwijnt geheel.
1982
Begin jaren tachtig is de vereniging vrijzinnig, losbandig en alternatief. Disputen hebben het zwaar. De oude disputen: T.E.R.A., M.O.C.C.A. en L.U.C.I.F.E.R. hebben moeite met het vinden van nieuwe aanwas. Alleen het traditionele en serieuze T.A.E.N.I.A. dat nog steeds een mannenbolwerk is, heeft minder last van de tijdsgeest. In 1982 besluit T.E.R.A. de zoektocht te staken en voorgoed het ruime sop te kiezen. Neptunus keert S.C.R.E.D. de rug toe. M.O.C.C.A. en L.U.C.I.F.E.R. zoeken hun heil in een grote groep eerstejaars om de zaak voort te zetten. Het begin van een onstuimige periode waar de strijd om de mores en tradities van beide disputen op gepaste tijden leidt tot spanningen binnen de disputen en vragen over de erkenning van ancienniteit binnen S.C.R.E.D.
1984
S.S.R. wordt SSR-Leiden in 1984. Na het wijzigen van de grondslag wordt ook de naam gewijzigd.

 

SSR-besturen

Bestuur 2013-2014 'Goed voor Elkaar'

Goed voor Elkaar

2013 – 2014

Bestuur 2012-2013 'Met Genoegen'

Met Genoegen

2012 – 2013

Bestuur 2011-2012 'Zonder Twijfel'

Zonder twijfel

2011 – 2012

Bestuur 2010-2011 'Mag ik dat zeggen'

Mag ik dat zeggen?

2010 – 2011

Bestuur 2009-2010 'Makkelijk Zat'

Makkelijk Zat

2009 – 2010

Bestuur 2008-2009 'Met Alle Respect'

Met Alle Respect

2008-2009